Selecteer een pagina

Ouderwets Normaal

is gek genoeg

 

Doe mee!
polsbandje

Stil protest

OuderwetsNormaal biedt, met respect voor je medemens, een fatsoenlijk protest tegen het zgn. ‘nieuwe normaal’ dat allesbehalve normaal is.
Door het dragen van een OuderwetsNormaal-polsbandje, of een “Niet omdat het helpt, maar omdat het moet”-mondsnoerkapje, geef je subtiel aan dat je het niet eens bent met de anderhalvemetersamenleving en dat mensen niet met een grote boog om je heen hoeven te lopen. Dat je het schandalig vindt dat hulpbehoevenden worden opgesloten, en niet beschermende mondkapjes op bepaalde plekken verplicht zijn. (Om maar wat te noemen). 

 

Tijdelijke tattoo!

Om het allemaal ‘zo makkelijk mogelijk te maken’ rijdt er straks een prikbus voor de school, en worden kinderen zonder toezicht en toestemming van de ouders gevaccineerd! Een injectie waarvan de langetermijneffecten geenszins duidelijk zijn.

Het zal voor veel kinderen lastig zijn om ‘nee’ te zeggen, laat staan dat je als kind een goede discussie kunt voeren met én de onderwijzer(es), én iemand in een dokterspak die in een prikbus voor komt rijden.

Daarom hebben we deze tijdelijke tattoo bedacht. Vergelijkbaar met de kauwgomplaatjes van vroeger. Lees meer

polsbandje

Geen beleid zonder draagvlak

De samenleving is ontwricht, ouderen en hulpbehoevenden worden buitenproportioneel leed aangedaan en een algehele economische malaise is een feit.
Onze privacy, onze rechten en onze basisbehoeften worden ons ontnomen. Ouderen sterven zielsongelukkig en eenzaam zonder steun van hun geliefden. Onze sociale omgang en activiteiten zijn plotseling verboden. Kortom, alles wat het waard is om voor te leven verdwijnt. En waarom? Vanwege een virus waaraan minder mensen zijn overleden dan aan een ‘gewone’ seizoensgriep? Is dat het ‘nieuwe’ normaal?

Het ‘opgelegde’ beleid werkt alleen als er draagvlak voor is. In persconferenties wordt gesproken over ‘afspraken die we met elkaar gemaakt hebben’. Heb jij die afspraken gemaakt met onze regering? Er was niet bepaald sprake van wederzijds goedbevinden of wel? Maar hoe maak je dat duidelijk als je niet kunt demonstreren (als dat al zin heeft) en alles op sociale media wordt gecensureerd? En hoe moeilijk is het om te zien dat je beste vrienden plotseling, als makke, volgzame schapen met hand en tand de eenzijdig gemaakte afspraken verdedigen? Of nog erger, jou wegzetten als complotdenker of niet goed snik?

STICKERVEL MET 14 PROTESTSTICKERS

Maak ongemakkelijk, weer makkelijk

Helaas leven veel mensen in angst en nemen zij klakkeloos aan wat ons door overheid en media wordt voorgeschoteld. Je mag het ze niet kwalijk nemen.
Maar gelukkig zijn er ook mensen (zoals jij?) die zich niet laten leiden door angst. Die het niet erg vinden als iemand op 1,35 m afstand passeert. Die het domweg niet eens zijn met het ‘nieuwe, anderhalvemeter normaal’ en die dit, natuurlijk binnen de kaders van de wet, graag willen uitdragen. Al is het alleen maar om met gelijkgestemden een praatje te maken in de supermarkt en om nieuwe vrienden te maken 😉

 

Terug naar normaal!

Door een OuderwetsNormaal polsbandje of mondsnoerkapje voorkom je ongemakkelijk ‘gedans’ in winkels, en laat je zien dat jij je zo normaal mogelijk gedraagt.
Met het polsbandje en het mondsnoerkapje, waarbij de Nederlandse vlag expres, uit protest, op z’n kop staat, herken je van een afstandje wie gelijkgestemd is. Dit voorkomt oneigenlijke discussies en ongemakkelijke gesprekken.

Laten we snel weer ouderwets normaal gaan doen!

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
zodat wij je op de hoogte kunnen houden
van onze acties.